Om makeskifte, sal og bortfeste av statseigedom m.v.

St. prp. nr. 97, innst. S. nr. 209 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1987 Innst. S. nr. 209 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1987