Om lønns- og pensjonsregulering for de offentlige tjenestemenn m.f.

St. prp. nr. 105, innst. S. nr. 210 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1987 Innst. S. nr. 210 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1987