Flytting av standkvarter for HV-distrikt 10.

St. prp. nr. 85, innst. S. nr. 233 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet