Representantforslag om en ny industriell revolusjon - rettferdig og miljøvennlig

Dokument 8:103 S (2018-2019), Innst. 417 S (2018-2019)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (R)
utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen og næringskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 13.06.2019 Innst. 417 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 13.06.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 20.06.2019