Representantforslag om en ny industriell revolusjon - rettferdig og miljøvennlig

Til Stortinget
14. mars 2019

Bjørnar Moxnes