Del 38 av NATO's fellesfinansierte infrastrukturprogram.

St. prp. nr. 68, innst. S. nr. 129 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet