Forsvarets ombudsmannsnemnds beretning til Stortinget om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 1986.

Dok. nr. 5, innst. S. nr. 171 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet