Forslag fra representanten Carl I. Hagen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 23. januar 1997: (Jf. Innst. O. nr. 43) Regjeringen anmodes om å fremme de nødvendige forslag for nedleggelse av Sametinget.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet