Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd, (inntekt av selvstendig næringsvirksomhet) og lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.

Ot. prp. nr. 67, innst. O. nr. 86, besl. O. nr. 88-89 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1987 Innst. O. nr. 86 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1987

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.1987

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1987