Kommuneøkonomien 1988, generelt tilskudd til kommunene og fylkeskommunene i 1988, utligning av fellesskatt, fylkesskatt og kommunal inntektsskatt for 1988 og tilleggsbevilgninger til kommunene og fylkeskommunene i 1987.

St. prp. nr. 111, innst. S. nr.263 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 11.06.1987 Innst. S. nr. 263 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1987