Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 1987 under kap. 2650 Sykepenger.

St. prp. nr. 115, innst. S. nr.218 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.06.1987 Innst. S. nr. 218 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1987