Representantforslag om lik tilgang på kommunikasjonstjenester i hele landet

Dokument 8:128 S (2018-2019), Innst. 358 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Øystein Langholm Hansen, Siv Mossleth Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (R), (A), (Sp) Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 358 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om at Stortinget skal be regjeringen pålegge Telenor å opprettholde og vedlikeholde kobbernettet i de områdene som ikke har alternativ bredbåndsforbindelse, minst fram til postloven er ferdigbehandlet i Stortinget. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2019