Omsetningsrådets virksomhet og regnskap for 1984 og 1985.

St. meld. nr. 52, innst. S. nr. 234 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1987 Innst. S. nr. 234 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1987