Representantforslag om et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet

Dokument 8:131 S (2018-2019), Innst. 389 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Heidi Greni, Siv Mossleth, Willfred Nordlund Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 389 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet. Det er foreslått at Stortinget skal be regjeringen utarbeide et program for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Programet skal skissere en opptrappingsplan for fylkesveivedlikehold med forslag til finansieringsmodeller og organisering som skal gi økt vedlikehold og etterslepsreduksjon på fylkesveinettet. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2019