Lov endringer i lov 12. august 1848 indeholdende særskilte Bestemmelser angaaende Anlæg af Jernveie til almindelig Benyttelse og lov 10. juni 1977 nr. 73 om jernbaneansvar overfor reisende. (Jernbaneansvarslova)

Ot. prp. nr. 74, innst. O. nr. 62, besl. O. nr. 68 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 20.05.1987 Innst. O. nr. 62 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 27.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1987