Representantforslag om ei offentleg evaluering av integrert strategisk leiing innan forsvarssektoren

Dokument 8:140 S (2018-2019), Innst. 89 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Liv Signe Navarsete, Willfred Nordlund Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 04.12.2019 Innst. 89 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om en offentlig evaluering av integrert strategisk ledelse innen forsvarssektoren. Forslaget ble ikke vedtatt etter tilråding fra komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti,

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2019

   Debattert i Stortinget 12.12.2019
   Votert i Stortinget 12.12.2019