Diverse saker vedrørende vegformål, transportsubsidier, jernbanetransport og telekommunikasjoner.

St. prp. nr. 104, innst. S. nr.222 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1987 Innst. S. nr. 222 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1987