Takstsystemet for telefon.

St. meld. nr. 51, innst. S. nr.190 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 21.05.1987 Innst. S. nr. 190 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1987