Vilkår på husbanklån til utleieboliger.

St. prp. nr. 102, innst. S. nr.237 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 03.06.1987 Innst. S. nr. 237 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1987