Innstilling fra Stortingets presidentskap om å nedsette et utvalg for å utrede Stortingets kontrollfunksjon

Innst. 271 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.05.2019 Innst. 271 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Stortingets presidentskap om å nedsette et utvalg for å utrede Stortingets kontrollfunksjon. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2019