Beretning fra Den Norske Nobelkomitè for 1985 og 1986.

Dok. nr. 7 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet