Lov om endring i lov 23. oktober 1959 nr. 3 § 2 om oreigning av fast eigedom.

Ot. prp. nr. 56, innst. O. nr. 43, besl. O. nr. 57 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.05.1987 Innst. O. nr. 43 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1987