Forslag fra Riksrevisjonen til instruks for Riksrevisjonens kontroll med Norges Bank.

Innst. S. nr. 127 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og konstitusjonskomiteen til uttalelse)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet