Stortingets samtykke til ratifikasjon av en internasjonal konvensjon om harmonisert varebeskrivelse og klassifiseringssystem, utferdiget i Brussel 14. juni 1983, med tilhørende endringsprotokoll av 24. juni 1986.

St. prp. nr. 66, innst. nr. 146 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet