Forhandlingar med Privat Hospital A/S om drift/aktivitet ved Mesnalien sykehus, og om etablering av Kreftsenteret - Mesnali.

St.meld. nr. 47, innst. S. nr. 163 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.05.1987 Innst. S. nr. 163 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1987