Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

Prop. 128 L (2018-2019), Innst. 35 L (2019-2020), Lovvedtak 7 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.11.2019 Innst. 35 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i en rekke lover på finansmarkedsområdet; i finansforetaksloven og inakssoloven om hjemmel for utlevering av folkeregisteropplysninger, unntak fra samtykkekrav i finansavtaleloven § 45, gjennomføring av CRR/CRD IV, gjennomføring av direktiv 2014/50/EU, og forordning om formidlingsgebyr.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.11.2019