Statsgaranti m.v. til Lillehammer kommune i forbindelse med søknad om å bli tildelt arrangementet av olympiske vinterleker i 1994.

St. prp. nr. 87, innst.S. nr. 206 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet