Lov om endringer i lov av 2. april 1976 nr. 16 om Norges veterinærhøgskole og lov av 29. juni 1962 nr. 1 om Norges landbrukshøgskole.

Ot. prp. nr. 62, innst. O. nr. 47, besl. O. nr. 55 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 12.05.1987 Innst. O. nr. 47 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1987