Statsgaranti for eksportkreditter til Venezuela.

St. prp. nr. 93, innst. S. nr. 166 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet