Endringer på statsbudsjettet for 1987.

St. prp. nr. 101, innst. S. nr. 261 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1987 Innst. S. nr. 261 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1987