Statue av Stortingets første president, Wilhelm Frimann Koren Christie, på Eidsvolls plass.

Innst. S. nr. 147 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet