Forslag fra stortingsrepresentant Anders C. Sjaastad på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 21. januar 1997: (Jf. innst. O. nr. 44) Stortinget ber Regjeringen om å fremme nødvendige forslag til lovendringer og eventuelt andre tiltak med sikte på å få en mest mulig effektiv bekjempelse av flykapring. Regjeringen anmodes videre om å gjennomgå sine interne prosedyrer i slike saker.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Sendt tilbake til komiteen for fornyet behandling