Beretning fra Den Norske Nobelkomitè for 1987 og 1988.

Dokument nr. 7 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.