Beretning fra Den Norske Nobelkomitè for 1989 og 1990.

Dokument nr. 7 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet