Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 21. januar 1997: (Jf. innst. O. nr. 44) Regjeringen anmodes om å fremme forslag som begrenser ankomst av blindpassasjerer til norske havner for å søke asyl, for eksempel ved å innføre betydelige bøter for kaptein og rederi for skip med blindpassasjerer eller lovbestemmelse som gjør det lettere å iverksette retur til hjemlandet.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt