Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 21. januar 1997: (Jf. innst. O. nr. 44) Stortinget ber Regjeringen om å gjennomgå regler og sine interne prosedyrer med sikte på å få en mest mulig effektiv bekjempelse av flykapring, og på denne bakgrunn eventuelt foreslå lovendringer og andre tiltak.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet