Forslag fra stortingsrepresentant Kjellaug Nakkim på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 21. januar 1997: (Jf. innst. O. nr. 45) Regjeringen anmodes om å vurdere og endre lov av 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd, slik at megling kan foretas selv om gjerningsmannen eller vergen ikke ønsker slilk megling.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet