Forslag fra stortingsrepresentant Kjellaug Nakkim på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet oversendt fr Odelstingets møte 21. januar 1997: (Jf. innst. O. nr. 45) Regjeringen anmodes om å vurdere i hvilken grad det er nødvendig å endre eller klargjøre regler i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester slik at barnevernets tvangsmyndighet kan benyttes også som ledd i å forebygge kriminalitet eller som ledd i en etterfølgende reaksjon på kriminelle handlinger.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt