Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 25 S (2019-2020), unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292, Innst. 105 S (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2019 Innst. 105 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2019 under Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (kap. 926), jf. Prop. 20 S (2019-2020) og Prop. 25 S (2019-2020).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 16.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019