Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 21.11.2019 Innst. 63 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister), jf. Prop. 6 L (2019-2020) og Innst. 63 L (2019-2020). Endringene innebærer at det gis hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister. Registeret gir oversikt over kvalifiserte tolker og skal bidra til økt bruk av kvalifisert tolk i offentlig sektor.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 09.12.2019