Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet

Prop. 17 S (2019-2020), Innst. 119 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2019 Innst. 119 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2019 under Utenriksdepartementet. Det er vedtatt endringer på en rekke budsjettkapitler, i tråd med forslaget fra regjeringen. Under programområde 02 ble det vedtatt en netto reduksjon på 779 mill. kroner. Under programområde 03 ble det vedtatt omdisponeringer på tilsammen 292,6 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2019

   Debattert i Stortinget 17.12.2019
   Votert i Stortinget 19.12.2019