Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992

Budsjett-innst. S. nr. 3. for 1992

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.11.1991 Budsjett-innst. S. nr. 3 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 25.11.1991