Formues- og inntektsskatt til staten for 1991 (kapittel 5501,§ 8,

St.prp. nr. 1. Budsjett-innst. S. nr. 13, Tillegg nr. 1 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Innstilling avgitt 03.12.1991 Budsjett-innst. S. nr. 13 Tillegg nr. 1 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 06.12.1991