Budsjett-innst. S. I ( Finansinnstilling) Foreløpig innstilling om nasjonalbudsjettet for 1992 og forslag til statsbudsjett medregnet folketrygden for 1992

St.prp. nr. 1 og St.meld. nr. 1, Budsjett-innst. S. I for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 03.11.1991 Budsjett-innst. S. I (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 06.11.1991