Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1992. Kapittel 5 - skattebegrensningsregelen

St.prp. nr. 1. Budsjett-innst. S. nr. 1, Tillegg nr. 1 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1991 Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 1 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 06.12.1991