Bevilgninger på statsbudsjettet for 1992

Budsjett-innst. S. nr. 5. for 1992

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 20.11.1991 Budsjett-innst. S. nr. 5 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1991