Forslag fra KrF: "Det henstilles til Regjeringen å gi Energirådet ansvaret for den varslede energiutredningen fram til år 2020...."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet