Forslag fra KrF: "Det henstilles til Regjeringen å få fortgang i arbeidet med å få etablert et nytt industrikraftregime som sikrer kraftkrevende industri langsiktige leveranser av kraft til konkurransedyktige vilkår (jfr. 104-kontraktene) snarest mulig.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet