Forslag fra Sp: "Det henstilles til Regjeringa snarest å ta initiativ som skal sikre at lokale og regional nett og kraftverk i hovedsak skal eies og drives av offentlige virksomheter."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet