Forslag fra Sp: "Det henstilles til Regjeringa på en egnet måte å legge fram forslag med henblikk på å dekke framtidige kraftleveranser til kraftkrevende industri. Hensynet til konkurranseevne og etablering av arbeidsplasser/viderforedling må vektlegges, samtidig som det bør vurderes hvilke virksomheter som skal komme inn under ordningen med industrileveranser."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet